Efter en årrække uden fokuseret brandpleje har Topdanmark erkendt et behov for at manifestere sin relevans i markedet.

Forsikrings- og pensionsprodukter er sjældent unikke. Alligevel er enkelte selskaber lykkedes med at skabe et oplevet særpræg. Topdanmarks skal findes i deres enestående hjælpsomhedskultur.

Vi blev inviteret til at hjælpe med at skabe den overordnede fortælling, der giver Topdanmark mulighed for at træde i karakter som et forsikringsselskab, man har lyst til at bede om hjælp.

“Here’s the truth. Life sucks sometimes. When it hurts so bad that you can’t go on, life keeps moving on.”